Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
21 postów 423 komentarze

Shoovar44

Shoovar44 - И здесь они не имеют зла, они видят зеленые травы. И внимают шелестам по воле божьей, и это счастье для тех людей. (Ks. Welesa 26-III)

Olej nasion konopi

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

O właściwościach fizyko- chemicznych oraz biologicznych, oleju z nasion konopi.

Olej nasion konopi i przepływ sił witalnych.

Olej nasion konopi stanowi 35% całkowitej wagi nasiona. Olej ten posiada najniższą zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych – 8%, oraz najwyższą zawartość wielonienasyconych niezbędnych kwasów tłuszczowych 80%. Olej lniany sytuuje się na drugim miejscu zawierając 72% wszystkich niezbędnych kwasów tłuszczowych.

Kwas linolowy (LA) i kwas linolenowy (LNA) nie mogą być wyprodukowane przez organizm ludzki i trzeba je dostarczać wraz z pokarmem. Dlatego też zwane są one, niezbędnymi kwasami tłuszczowymi. Oba te kwasy są najważniejszymi kwasami tłuszczowymi w ludzkiej diecie. Zaangażowane są one w produkowanie życiowej energii i jej przepływ przez organizm. Niezbędne kwasy tłuszczowe zapewniają prawidłowy wzrost, witalność i sprawność umysłową.

Tłuszcz jest drugą najważniejszą substancją w ludzkim ciele (woda jest na pierwszym miejscu). Dokładna zawartość procentowa w organiźmie zależy od diety, aktywności fizycznej, genetycznych predyspozycji, wieku i płci. Średnio stanowi to od 15% do 22% masy ciała. Przeciętny „amerykański hamburgero-żerca” pochłania około 73 kg tłuszczu rocznie. Jest to ponad 50% wszystkich spożywanych kalorii. Procent spożywanych tłuszczy wygląda następująco: 34% kwasów nasyconych, 40% kwasów jednonienasyconych i 15% kwasów wielonienasyconych. Wiele organizacji zdrowia zaleca redukcję spożycia tłuszczy do 30% wszystkich kalorii zawartych w diecie, z równym podziałem pomiędzy nasyconymi, jednonienasyconymi i wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Niektóre prywatne ośrodki badawcze twierdzą jednakże, że to nie pomoże w zredukowaniu wypadków tłuszczowej degeneracji i chorób krążenia.

Idealnie, jedną trzecią spożywanego tłuszczu powinny stanowić niezbędne kwasy tłuszczowe. Co najmniej 10% dziennych kalorii powinien stanowić LA i co najmniej 2% LNA. Optymalna proporcja pomiędzy LA i LNA w diecie powinna wahać się pomiędzy 2:1 do 5:1. Współczynnik 2:1 jest bardziej korzystny w hamowaniu chorób tłuszczowej degeneracji. W oleju lnianym 58% stanowi LNA, czyniąc tym samym ten olej najlepszym roślinnym olejem do zwalczania chorób degeneracji tłuszczowej, jednakże zawiera on w swym składzie tylko 14% LA. Olej z nasion konopi to 55% LA i 25% LNA, czyli 2.2 razy więcej LA niż LNA czyniąc ten olej najlepszym do zachowania optymalnego zdrowia i zapobiegania tłuszczowej degeneracji.

Nasycone kwasy tłuszczowe nie są niezbędne w ludzkiej diecie. Organizm może je wyprodukować sam z protein i węglowodanów. Nasycone kw. tłuszczowe spalane są przez organizm by dostarczyć energii. Enzymy (globularne proteiny) wewnątrz komórek rozbijają nasycone kwasy tłuszczowe na dwu- węglanowe fragmenty (acetony), zaczynając od kwasowego końca. Acetony następnie są spalane (utleniane) w komórkowym „piecu” - mitochondriach. Wyprodukowana energia chemiczna magazynowana jest w cząsteczkach ATP (adenozyno trifosforan) i może być uwolniona by dostarczyć energii, gdy komórka będzie jej potrzebować.

Nasycone kwasy tłuszczowe dłuższe niż 10 atomów węgla, występują w formie stałej w temperaturze ciała, natomiast te o długości łańcucha przekraczającego 16 atomów węgla, mogą zakłócać normalne funkcje metaboliczne oraz tworzyć złogi w arteriach, gdy spożywane są w nadmiernej ilości. Znajdowane są one w tłuszczach zwierzęcych, głównie w wołowinie, baraninie i wieprzowinie, jak również w tłuszczach roślinnych: w oleju kokosowym i palmowym.

Nienasycone kwasy tłuszczowe również zbudowane są z atomów węgla połączonych razem tak jak i nasycone kwasy tłuszczowe, jednakże w pewnych miejscach łańcucha węglowego, dwa atomy węgla połączone są razem podwójnymi wiązaniami. Aby to uzyskać muszą być usunięte dwa atomy wodoru. Ponieważ dwa atomy wodoru są usuwane by utworzyć podwójne wiązanie pomiędzy atomami węgla, mówi się ,że łańcuch kwasów tłuszczowych jest nienasycony.

Te molekularne opisy ilustrują nam strukturalne różnice pomiędzy nasyconymi kwasami tłuszczowymi a niezbędnymi olejami. Zagięty kształt niezbędnych kwasów tłuszczowych (w przeciwieństwie do prostego kształtu nasyconych kw. tłuszczowych) nie pozwala im na rozpuszczanie się jednego w drugim. Są one „śliskie” i nie tworzą złogów tłuszczowych w arteriach.

Rośliny posiadają enzymy zdolne do tworzenia tych podwójnych wiązań, poczynając od trzeciego atomu węgla. Ludzkie enzymy mogą tworzyć te podwójne wiązania, zaczynając od dziewiątego atomu węgla. Jeśli kwas tłuszczowy posiada tylko jedno podwójne wiązanie, nazywany jest jednonienasyconym kwasem tłuszczowym. Kwasy olejowe posiadają tylko jedno podwójne wiązanie pomiędzy 9'tym i 10'tym atomem węgla. Ludzkie enzymy mogą tworzyć kwasy olejowe z kwasu stearynowego (18'to węglowy nasycony kwas tłuszczowy znajdowany w wołowinie, baraninie i wieprzowinie).

Jeśli kwas tłuszczowy posiada więcej niż jedno podwójne wiązanie, nazywany jest wielonienasyconym. Kwas linolowy posiada dwa podwójne wiązania w swoim 18'to węglowym łańcuchu. Kwas linolenowy posiada trzy podwójne wiązania w swoim 18-to węglowym łańcuchu.

Te nienasycone wiązania powodują , że prosta linia łańcuch węglowego wygina się w miejscu podwójnego wiązania. Ponieważ natura zawsze usuwa atomy wodoru z tej samej strony molekuły kwasu tłuszczowego, zmienia to zarówno fizyczną jak i chemiczną charakterystykę kwasu tłuszczowego. Biochemicy nazywają to konfiguracją cis.

Zagięta struktura nie pozwala niezbędnym kwasom tłuszczowym na wzajemne rozpuszczanie się w sobie. Są one „śliskie” w przeciwieństwie do „lepkich” nasyconych kwasów tłuszczowych, w temperaturze ludzkiego ciała występują one w formie płynnej (nasycone w formie stałej). Niezbędne kwasy tłuszczowe posiadają lekko negatywny ładunek i mają tendencję do tworzenia bardzo cienkiej powierzchniowej warstwy. Właściwość ta nazywana jest aktywnością powierzchniową i dostarcza energii by przenosić substancje takie jak toksyny na powierzchnię skóry, ścianek jelitowych, nerek i płuc, gdzie mogą one być łatwo usunięte. Aktywność powierzchniowa niezbędnych kwasów tłuszczowych pomaga również rozpraszać lub rozpuszczać substancje które z nimi reagują. Niezbędne kwasy tłuszczowe w konfiguracji cis nie zatykają arterii jak nasycone kwasy tłuszczowe.

Kwas linolowy i linolenowy biorą udział w przenoszeniu tlenu z płuc do każdej komórki w organiźmie. Odgrywają również znaczącą rolę w utrzymywaniu tlenu w błonie komórkowej. Odgrywają tam rolę bariery dla inwazyjnych wirusów i bakterii, z których żadne nie przetrwa w obecności tlenu. Utlenianie jest jednym z najważniejszych procesów w organizmie.

Obydwa te kwasy są prekursorami prostaglandyn, krótko żyjącą grupą hormono- podobnych substancji, które regulują wiele funkcji we wszystkich tkankach. Zidentyfikowano około 30-tu prostaglandyn, które podzielono na trzy grupy. Kwas linolowy jest prekursorem dla grupy 1 i 2, grupa 3 wytwarzana jest z kwasu linolenowego.

Najlepiej poznaną prostaglandyną z grupy 1 jest prostaglandyna E1 (PGE1). Niektóre prostaglandyny z grupy 2 mają efekty opozycyjne do PGE1, natomiast grupa 3 prostaglandyn posiada efekty podobne do grupy 1. PGE1 pomaga zapobiegać atakom serca i udarom związanymi z chorobami układu krążenia, poprzez zapobieganiu zlepianiu się płytek krwi i tworzeniu zatorów. PGE1 hamuje produkcję cholesterolu i poprawia krążenie poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych. Kontroluje również produkcję prostaglandyn grupy 2. Zaangażowana jest również w funkcjonowanie komórek T układu odpornościowego i może pomagać zapobiegać rozwojowi komórek rakowych poprzez regulację tempa podziału komórkowego. PGE1 poprawia również funkcjonowanie systemu nerwowego

Kwas linolowy, linolenowy oraz wysoko nienasycone kwasy tłuszczowe które organizm z nich produkuje, są niezbędne w aktywnej wymianie energii i elektronów w tkankach wymagających tlenu, zwłaszcza w mózgu, siatkówce oka, uchu wewnętrznym, nadnerczach itd. Przenoszą one wysoką energię wymaganą przez większość aktywnych tkanek i zapewniają bardzo wysoką dostępność tlenu dla tych tkanek. Siły życia podróżują poprzez ciało dzięki niezbędnym kwasom tłuszczowym i ich pochodnych.

Ponad połowa oleju znajdowanego w ciemno zielonych liściach roślin , stanowi kwas linolenowy. Największa jego koncentracja występuje na membranach chloroplastów, gdzie zachodzi fotosynteza. Chmura pi- elektronów na podwójnych wiązaniach cis w kwasie linolenowym, absorbuje energię fotonów ze światła słonecznego. Pi- elektrony zamieniają słoneczną energię w energię chemiczną a kwas linolenowy przenosi ją gdziekolwiek jest ona potrzebna.

Kwas linolenowy jest około pięciokrotnie bardziej „reakcyjny” na działanie światła niż kwas linolowy. Światło zwiększa możliwości reakcyjne kwasu linolenowego z tlenem tysiąckrotnie. Nienasycone kwasy tłuszczowe z większą ilością wiązań cis są niezwykle wrażliwe na działanie światła i ulegają rozkładowi wystawione na jego działanie. Oleje szybko jełczeją i nie nadają się do jedzenia. Specjalna natura niezbędnych kwasów tłuszczowych czyniąca je niezbędnymi do życia – absorpcja tlenu oraz transformacja energii słonecznej – powoduje ich dekompozycje gdy wystawione są na działanie powietrza lub światła.

Gdy niezbędne kwasy tłuszczowe i inne wysoce nienasycone kwasy tłuszczowe wystawione są na działanie światła, zaczyna się wolno rodnikowa reakcja łańcuchowa. Pojedynczy foton może być złapany przez elektron w atomie węgla leżącym obok podwójnego wiązani cis. Powoduje to, iż elektron opuszcza swoją orbitę i zderza sięz innym lub też oddziela się wraz jądrem wodorowym powodując reakcję łańcuchową która trwa przez 30 000 cykli. Wiązania rozrywane są wzdłuż łańcucha. Powstają różnego rodzaju nowe molekuły. Wiele, włączając w to: ozonowce i nadtlenki (które niszczą tkankę płuc), nadtlenki wodoru, polimery i zwłaszcza aldehydy nadtlenków wodoru, są toksyczne dla organizmu.

Pomimo tego, że przepływ sił witalnych nie może odbywać się bez światło- i tleno- czułych niezbędnych kwasów tłuszczowych, szybko stają się one toksyczne gdy przechowywane są nieprawidłowo. Natura rozwiązała ten paradoks poprzez wytworzenie potężnych antyoksydantów oraz pochłaniaczy wolnych rodników, które kontrolują stopień utleniania i wychwytują wolne rodniki, zanim reakcja łańcuchowa się rozpocznie. Dwoma najlepszymi antyoksydantami są witamina A oraz E. Natura stworzyła je, by były one rozpuszczalne w jej niezwykłych wielonienasyconych olejach i chroniły je, podczas gdy one odpowiadają za przepływ energii życiowej.

Rośliny wytworzyły perfekcyjny pojemnik do bezpiecznego przechowywania niezbędnych kwasów tłuszczowych i chronienia ich przed szkodliwym działaniem światła i powietrza. Są to nasiona. I tak długo jak czerpiemy nasze niezbędne kwasy tłuszczowe poprzez spożywanie całych nasion, zapewniamy siłom życiowym wewnątrz nas doładowanie witalnością. Nasiona konopi zawierają perfekcyjny balans niezbędnych kwasów życiowych wymaganych przez organizm człowieka. W rzeczy samej, olej nasion konopi jest olejem życia

Literatura:

1.Fats and Oils: The Complete Guide to Fats and Oils in Health and Nutrition Udo Erasmus, Alive Books 1986.

2.Life and Energy: An Exploration of the Physical and Chemical Basis of Modern Biology. Isaac Asimov, Avon Books 1962.

3.The Nervous System: Circuits of Communication, Marshall Editions (editorial group); Dr. John J. Caronna, Dr. Samuel J. Potolicchio, consultants, Torstar Books Inc. 1985.

4.Textbook of Medical Physiology, Arthur C. Guyton, MD., W. B. Saunders Company 1971.

5.Textbook of Organic Chemistry, E. Wertheim, The Blakiston Company 1945.


 

 

KOMENTARZE

 • Mam wrażenie, że równie dobrze byłoby pisać o zaletach Ambrozji
  a może się mylę, może konpie są dostąpne.
 • @interesariusz z PL 11:11:24
  O to właśnie chodzi, by się przebić z danymi do świadomości społecznej. Jak inaczej uczynić konopie dostępnymi?! Obecnie tylko kanarki (i inne jakieś pierzaki) orazi wędkarze mają do nich dostęp.

  @ Autor - dajesz czadu, nie dajesz czasu by rzecz przetrawić;). Dooobra, jak się wyrobię, to poczytam ze zrozumieniem;).
 • @interesariusz z PL 11:11:24
  Jeśli Pan coś wie na temat Ambrozji, to proszę pisać. Ja piszę o tym co było dostępne a nie jest, lecz w przyszłości może znowu być...
  Pozdrawiam
 • @bez kropki 12:23:52
  :) Uwierz mi, że odczekałem. Teraz przygotowuję krótsze i "lekkostrawne"
 • @Shoovar44 12:25:21
  Czyli co, pójdźmy na całość i przebijmy Paligłupa,

  zamiast restauracji picia piwa w parkach,

  zrobimy program natura 3000

  może rzeczywiście gra warta świeczki i zrobimy rewolucję w UE.

  To nie są kpiny, ale kampania prokonopna powinna być robiona odrębnymi kanałami propagandy, tak, by się wydawało, że całe społeczeństwo tym żyje.
 • @interesariusz z PL 13:11:31
  To mi się podoba :). Róbmy rewolucję w takim razie! Trzeba tylko zdjąć stygmat narkotyku z tej wyklętej rośliny.
  Przejmijmy Polskę oddolnie. Zbliżają się wybory samorządowe a według Ustawy o przecwidziałaniu itd... pozwolenie na uprawę może wydawać burmistrz. I zacznijmy ją masowo uprawiać na pokarm, włókno i przede wszystkim na cele energetyczne! Na początek do celów opałowych. Włączyć w to pirololizę... itd. A czemu by nie oprzeć np. waluty lokalnej o produkty z konopi. Temat rzeka.. Tylko kto się podejmie tak kontrowersyjnego tematu? Jaki byłby odzew tu na NE?
  Pozdrawiam serdecznie
 • @Shoovar44 14:57:29
  Niestety, jestem w sprawie roli i ustaw ignorantem,

  ale warto próbować,

  tak sobie myślę, może na początek wylansować i uprawę, i pozwolenia, dla pracowniczych działek ogrodowych ?
 • @interesariusz z PL 15:17:51
  >na początek wylansować i uprawę, i pozwolenia, dla pracowniczych działek ogrodowych ?

  Czemu nie. Pomysł też niczego sobie. Pozwolić na uprawę paru krzaczków na własny użytek. Takim jednym ruchem likwidujemy dilerów i całą mafię narkotykową. Ale to wymagałoby przejęcia władzy ustawodawczej.

  Mi chodzi po głowie coś co możliwe byłoby do wykonania nawet przy obenym ustawodawstwie.

  Zorganizować rolników w spółdzielnie bądź też związki producenckie i zacząć uprawiać konopie "niskotehacynowe" na cele energetyczne (pasze, włókno, budownictwo również) tu i teraz. Chcą nas wykończyć jakimś podatkiem od CO2? Więc czemu nie pobić biurokratycznych degeneratów ich własną bronią! Co byśmy płacili za emisję CO2? Zero, null czyli nic. A całkiem możliwe, że to ONI (te brukselskie kutafony) musieliby dopłacać nam za zerową emisję CO2.
 • @autor
  Ostatnio czytałem artykuł o szkodliwości palenia marihuany. Maryha palona sporadycznie zwiększa przepustowość płuc ale palona systematycznie jest bardziej toksyczna niż tytoń. Zwolennicy i tak zawsze będą twierdzili, że nie szkodzi. Tak jak wielu uważa że mała wódeczka jeszcze nikomu nie zaszkodzilła.
 • @loo 16:25:02
  Dla jednych trutką,
  a dla drugich karmą...
 • @loo 16:25:02
  A ja to czytałem o zwyczaju naszych praprzodków Słowian, którzy to zamykali się w namiocie i rzucali na rozżarzone węgle nasiona konopi i wdychali ten dym bo wierzyli, że zabija on robaki w zębach...

  Czytałem także ten utajniony raport WHO na temat szkodliwości marihuany (badania trwały 15 lat) i nic tam o tym nie pisali.

  Zawsze pozostaje metoda waporyzacji...
 • Wypada dodać
  że z oleju z konopi i z oleju rydzowego - lnianki jest najlepsze ekopaliwo do diesla !!!
 • @Shoovar44 17:03:31
  Ogólnie wdychanie jakiegokolwiek dymu nie może być zdrowe bo są w tym tlenki węgla i inne produkty spalania. Co do nasion to mają one dużo walorów żywieniowych.
  Nasiona konopi indyjskich (Marihuany) zawierają wszystkie istotne aminokwasy i niektóre kwasy tłuszczowe potrzebne do utrzymania zdrowia.

  Ziarna konopi (hemp seeds) zawierają przeszło 30% białka, 5,8% OMEGA-9, 27% OMEGA-6, przeszło 18% OMEGA-3 i 6% błonnika.

  Poza tym bogate są w wapń, fosfór, żelazo, wit. A, B1, B2, B6, C, E oraz sód.


  Wypalenie 1 jointa marihuany znaczy tyle samo dla płuc co wypalenie 1 paczki papierosów.

  Ludzie, którzy palą Marihuanę mają większe problemy z oddychaniem niż palacze papierosów (kaszel, świszczący oddech, nawet spotykam to u 17-latków). Mają więcej problemów z przeziębieniem, infekcjami płuc. Cierpiący układ odpornościowy nie chroni organizmu. Dlaczego tak się dzieje?

  Druga sprawa, dzisiaj już nie ma „dobrej” Marihuany co najmniej od 1970 roku. Wiadomo, że Haszysz czy hasz jest wykonany z żywicy liści i kwiatów rośliny Marihuany, jest ropą Marihuany i zawiera nawet 10 razy więcej THC.

  Niby, że dowody naukowe, wskazują, że Marihuana poprawia słuch, wzrok, wrażliwość skóry, ale niestety niszczy psychikę człowieka. W trakcie spożywania Marihuany nie można wykonywać czynności, które wymagają koncentracji, poczucia czasu, pamięci, szczególnie reakcji koordynacji takich jak np. prowadzenie samochodu czy urządzeń mechanicznych.

  Poza tym odzywają się inne reakcje, w tym panika, skrajny lęk, który odbiera człowiekowi kontrolę nad własnym ciałem i umysłem. Dłuższe stosowanie Marihuany uzależnia nie tylko młodych, również dorosłych i jest to otwarta furtka, aby sięgnąć po twardsze narkotyki.

  Owszem, pierwsze doświadczenia mogą wyostrzyć zmysły, a nawet koncentrację, ale niestety w dłuższej fazie spożywania Marihuany reakcje są zwolnione i tak kierowca samochodu może nie umieć ocenić dystansu między samochodami. Badania pokazują, że te reakcje są osłabione co najmniej przez 4-6 godzin po wypaleniu jednego papierosa z Marihuany, wzmocnione alkoholem wzmacnia reakcję.

  American Medical Association wydaje raporty przedstawiające, że płuca palaczy Marihuany są silniejsze niż u niepalących. Badacze twierdzą, że istnieją dowody, że okazjonalne używanie Marihuany może powodować wzrost przepływu powietrza w płucach i większą objętość płuc, ale jak same raporty twierdzą, należy zażywać ją okazjonalnie. Systematyczne palenie powoduje trwałe uszkodzenie odporności płuc ... i aby wielu długoletnich palaczy Marihuany, którzy jej mocno zawierzyli, pewnego dnia nie zdziwił fakt, kiedy dowiedzą się, że ich płuca są w rozsypce, tak jak u alkoholika wątroba.
 • @interesariusz z PL 11:11:24
  Olej z nasion konopi można kupić na allegro. Zamówiłem 2 flaszki na próbę.
  Szukałem z liści, ale nie ma - zakazane.
  Nawet w Kanadzie niby mogą uprawiać do palenia ale oleju z liści nie wolno im robić - bo lekarstwo cudowne.
 • @Shoovar44 15:37:14
  O to, to. Tak mi po głowie chodzi "ucieczka" od opłat za CO2. Interesariusz też dobrze kombinuje z tymi ogródkami działkowymi - mała skala, czyt. w razie czego nie ma straty a ludzie by nabyli własnych doświadczeń z np. nasionami, paliwem (na początek to, bo najprostsze), olejem. To by może pomogło "odstygmatyzować" tę roślinę?

  Mnie zastanawia jeszcze jeden temat: czy związkiem, który skutecznie odstraszał szkodniki było THC, czy coś innego? Bo z dzieciństwa pamiętam (babci już się przedawniło, zresztą umarła rok temu, n.b. w wieku coś koło 90tki), że babcia siała rządek konopi wokół ogródka warzywnego, "żeby robactwo nie żarło". No i nie żarło, albo żarło mniej niż w ogródkach bez tej ochrony - fakt. Widziałam na własne oczy.

  A z tymi kwasami w olejach, to aż mnie skręca. Stosuję teraz olej lniany. Na razie nie wiem z jakim skutkiem;), to się zobaczy za parę miechów:). A tu, mówisz, że jest coś lepszego... Ha!

  Do bojących się dymu z "marychy" powiem tak: ile razy przechodzę klatką na której sąsiad palił skręta, to mnie dusi bardziej niż po tytoniu. Ale chyba żaden dym nie jest zdrowy. Rzecz w tym, by korzystać z dobrodziejstw tej rośliny a nie ze smordu. Bo na razie, to mamy nielegalny (do tego szkodliwy) smród i żadnych pożytków (olej, nasiona, pasze, biomasa, paliwa takie czy inne, włókno) - ustawodawca wylał dziecko z kąpielą. A to źle. TO WŁAŚNIE jest źle.
 • @NUS 17:28:55
  ??? i co z tą próbą?

  może trzeba zacząć od zastąpienia kwiatów na parapecie ?
 • @loo 17:22:27
  Ufff. Mało czasu, nie wiem od czego zacząć. Z tym świszczącym oddechem to nie wiem ale skoro twierdzisz, że tak jest, to tak jest. Z tego co ja wiem to palenie maryhy z powodzeniem mogłoby zastąpić wszystkie leki astmatyczne, ponieważ THC rozszerza oskrzela i oskrzeliki. Taki efekt fizjologiczny.

  Co do mocy maryśki w przeszłości i obecnie to różnie to mówią. Podobne te wynikki wskazujące jakoby obecne odmiany były mocniejsze niż te w latach 70-tych, spowodowane było nieprawidlowym przechowywaniem konopi zanim trafiła do badania. W dużych przewiewnych i przepuszczających szopach (w których suszono liście tytoniu) i powodowało to, że THC utleniało się do CBN. Wytrawni starzy palacze twierdzą, że skun był tak samo mocny i w latach 70-tych.

  Co do jazdy pod wpływem marihuany, to obiecuję, że kiedyś coś napiszę bo to też ciekawy temat.

  Co do tej furtki do twardych narkotyków to dlaczego tak jest? czy nie przypadkiem dlatego, że jest nielegalna? Dilerowi nie zależy na palaczu maryśki, ponieważ ona nie uzależnia fizycznie! Jemu zależy na gościu który będzie biegał do niego regularnie. Gdyby była legalna i do kupienia np. w aptece. To czy aptekarz zapytałby się: a może coś mocniejszego? amfy? hery? chcesz spróbować?

  co do układu odpornościowego, to... ostanio w latach 70-tych jak jankesi chcieli potwierdzić tą plotkę, to im wyszło, że THC ma właściwości rakobójcze (wkrótce opublikuję posta).

  Pozdrawiam
 • @bodziopl 17:19:14
  Nadmienię tylko, że gdy Henry Ford konstruował swoje silniki, konstruował je z myślą o napędzie z biopaliw. A nie z ropy naftowej!
 • @NUS 17:28:55
  Ja na ebay'u wyanlazłem kiedyś olejek z kwiatów sativy (wysoka zawartość CBD - czyli środka o szerszym spektrum działania niż jakikolwiek antybiotyk). Lecz konto zostało zamknięte niemal że w trybie natychmiastowym :(
 • @interesariusz z PL 18:01:34
  Poczta jeszcze nie przysłała - czekam.
  Z tymi kwiatami to bym nie ryzykował w PL.
  Dzisiejsza technika pozwala zaglądać do domów.
 • @bez kropki 17:40:55
  U nas to hodowano Cannabis sativa na włókno, więc podejrzewam, że... CBD.
  Chociaż z drugiej strony pamiętam jak znajomy weteryniarz wspominał coś o tym, że THC działa zabójczo na pasożyty ukłdu pokarmowego (obleńce, tasiemce i tym podobne). Podobno działa porażająco na ich układ nerwowy. Myślałem wtedy, że se jaja ze mnie robi... Jednakże ostatnio jak czytam o tym układzie endokanabidiolowym to wszystko wskazuje na to, iż mówił prawdę.
 • ----- konopie BEZCENNA roślina dla gospodarki
  ---stanęlibyśmy / na nogi /już po roku uprawiania na PRZEMYSŁOWĄ SKALĘ !! samorządy w strachu przed odpowiedzialnością -mówią !! NIE
 • @ninanonimowa 23:44:04
  Oczywiście że tak. Zniknął by problem bezrobocia, gospodarka zaczęłaby się rozkręcać w oparciu o COŚ. A nie jak do tej pory, przelewanie z pustego w próżne... To trzeba przejąć samorządy!
 • @Shoovar44 23:53:18
  Twierdzenie, że legalność upraw konopii zmieni coś gospodarczo to mit. Biopaliwa to dobre rozwiązanie pod warunkiem ich nie opodatkowania. Co z tego że rolnik wytworzy biopaliwo skoro żeby z niego skorzystać i wlać do baku musi zaplacić akcyze. Tak samo silnik diesla można przystosować to pracy na oleju kujawskim, tylko że przed wlaniem do baku zgodnie z prawem trzeba zapłacić akcyzę.
  Inna sprawa włókna z konopi. Trzeba znać oplacalność i wydajność konopi, rynek zbytu. Mowa o konopiach włóknistych.

  Nie wiem czy to jeszcze jest aktualne, ale prawdopodobnie tak.
  "1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż włókniste.
  3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub ziela konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8."

  http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,46340,6876814,Na_polach_znowu_rosnie_len_i_konopie.html

  http://www.lenikonopie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=55

  Len i konopie to tradycyjne polskie rośliny włókniste. Nie mylić z konopią indyjską i afgańską bo to inne rośliny.

  http://www.rolnictwo-agro.pl/200,0,len-i-konopie-wracaja-do-lask.html
 • @loo 09:03:26
  Biopaliwa to przyszłość. To jest coś co może uniezależnić nas całkowicie od dostaw ropy oraz gazu. I nie mówię tu o estryfikacji olejów jadalnych, bo to pod względem ekonomicznym nie stanowi żadnej alternatywy. Ja mówię o pirolizie biomasy (paździeży) z konopi. Wystarczyłoby obsadzić wszystkie nieużytki jakie mamy w Polsce aby uzyskać niezależność od dostaw ropy i gazu.

  Konopia afgańska?? A coż to takiego?? Pierwsze słyszę.
  Konopia indyjska to inna roślina? co masz na myśli? Inny gatunek???

  To wciąż jedna i ta sama roślina tylko zupełnie różne odmiany. Po skrzyżowaniu dają płodne potomstwo, więc nie mąć. To tak jan np. hmmm... kura nioska i broiler. Wciąż ten sam gatunek a jakże różne cechy.

  Co do tej ustawy to musiałbyś postudiować ją trochę dokładniej, bo tam są takie kruczki i zapisy, że można uprawiać legalnie nawet i "wysokotehacynowe".
 • @Shoovar44 09:44:31
  Maryha gmo to też ta sama roślina?
  Maryha z afganistanu uchodzi za najczystszą genetycznie w przeciwieństwie do tej kolumbijskiej.

  GMO też się krzyżuje z normalnymi roślinami.

  Świnia z genem owada to ta sama świnia co czysta genetycznie?
  http://sensiseeds.com/nasiona-konopi/sensi-seeds/afghani-1

  http://www.globalpost.com/dispatches/globalpost-blogs/weird-wide-web/marijuana-pot-genetically-modified-drugs-colombia

  A masz jakieś dane porównawcze wydajności roślin w produkcji biomasy, paliw i gazu? Mowisz tylko o jednej roślinie jak jakaś reklama z tv.

  http://www.sfora.biz/Polski-rzad-zacheca-Konopie-to-najlepsze-zrodlo-energii-a35492-30

  A skąd wniosek, że obsadzenie nieużytków zapewni niezależność od dostaw ropy i gazu. Brzmi jak bajka. Masz jakiś przelicznik w odniesieniu do zapotrzebaowania na te surowce do powierzchni upraw z uwzględnieniem sredniej wydajności z hektara?
  Wiesz jakie jest zapotrzebowanie Polski na gaz?
 • @loo 10:50:43
  Jest Cannabis indica, sativa i ruderalis. O afgani nie słyszałem, bo jej nie ma. Jest to po prostu Cannabis indica uprawiana w afganistanie.

  dane porównawcze? proszę bardzo. Czy wiesz jaka roślina może dać plon do 20 ton z hektara w 4-5 miesięcy? właśnie konopia! 80% rośliny stanowią bogate w celulozę paździeże. czyli masz 16 ton materiału wyjściowego do pirolizy. Wydajność pirolizy to 95%, czyli otrzymujemy 15 ton produktu z którego 70% będzie stanowił bio-olej, czyli otrzymamy około 11 ton bio-oleju x 1,3 = około 14 000 litrów bio- oleju, z którego możesz otrzymać benzynę, diesla i olej opałowy. to tak na szybkiego bo zbieram się z ordzinką nad morze. jak chcesz więcej to dyskusja i dokładne wyliczenia przetoczyły sie jakiś czas temu, tu:
  http://bezkropki.nowyekran.pl/post/18985,energia-odnawialna
  i tu:
  http://grzegorz.rossa.nowyekran.pl/post/17890,zostan-szejkiem-naftowym

  miłej lektury
 • Czytam z uwagą i zainteresowaniem
  Twoje nowe wpisy ale wracam do zaległej kwestii
  :)
  tego rysunku ze schematem aparatury do pyrolizy. Coś pisałeś kiedyś ale nie bardzo zrozumiałem o co chodzi a i czasu nie miałem na zgłębianie.
  Jestem ciagle bardzo zajęty, dlatego odzywam sie dopiero teraz, ale gdybyś wytłumaczył mi tutaj lub na poczcie jakie problemy masz z rysunkiem to spróbowałbym im zaradzić. Być może jeszcze mógłbyś odesłac mi w załaczniku ten rysunek bo u siebie mógłbym już nie znaleźć...
  Pozdrawiam
 • @koolart 12:59:49
  Serwus.
  Jak możesz to podeślij mi na priva adres Twojego maila. Ja w swojej poczcie odkryłem opcję która czyści wszystko lepiej niż laksigen :). Wszystkie adresy i maile z x lat przepadły. Ale nic to...

  Z tym rysunkiem to tylko w sumie kwestia zmiany formatu zapisu na taki, co by można go wkleić tu na NE i nie wystawał poza "ramki" (tak jak ten poprzedni).
  Nie musisz się śpieszyć. Jak mówią angole: take your time.

  Pozdrawiam
 • @Shoovar44 21:37:45
  Rysunek trzeba lekko "skompresować", tj zmniejszyć ilość pikseli do 500 w poziomie i wejdzie tylko czy będzie wystarczająco czytelny. Może lepiej zmniejszyć wysokość do tych 500 pikseli, obrócic o 90 stopni i wrzucić w poprzek? Ja bym chyba tak zrobił. Zostawię Ci adres na poczcie.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY